3090

Поняття про увагу

Доклад

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого. Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по-різному. Прибічники волюнтаристської теорії вбачають її сутність виключно у волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена вольовою діяльністю; інші вважають, що у проявах уваги провідну роль відіграють почуття, хоча довільна увага виявляється всупереч почуттям. Оскільки в увазі виявляється ставлення особистості до об’єкта, на який спрямована свідомість, то...

2013-07-18

3.93 KB

0 чел.


Чтобы скачать работу - расскажи о ней в социальной сети с помощью кнопок.

Поняття про увагу

Увага — це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості та зосередженості свідомості на значущих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях при одночасному відволіканні від інших.

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого.

Увагу викликають не лише зовнішні подразники, а й здатність людини довільно спрямовувати її на ті чи інші об’єкти. Цю здатність називають уважністю. Вона є характерологічною властивістю особистості, завдяки якій людина володіє власною увагою, а тому своєчасно й активно зосереджується, керує нею. Недостатній розвиток уважності виявляється в розсіяності та відволіканні, нездатності без зовнішніх спонук спрямовувати й підтримувати свою увагу у процесі діяльності внутрішніми засобами.

Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по-різному.

Прибічники волюнтаристської теорії вбачають її сутність виключно у волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена вольовою діяльністю; інші вважають, що у проявах уваги провідну роль відіграють почуття, хоча довільна увага виявляється всупереч почуттям.

Оскільки в увазі виявляється ставлення особистості до об’єкта, на який спрямована свідомість, то значущість предметів, явищ для людини відіграє велику роль при зосередженні на них уваги. Саме цим пояснюється те, що людина, зосередившись на якомусь об’єкті, не звертає уваги навіть на сильні подразники, які не стосуються того, чим вона займається, або не мають для людини будь-якого значення. Усе, що переживає особистість як значуще для неї, стає предметом її уваги.

Функції уваги:

-добір значущих впливів, що відповідає потребам певної діяльності;

-ігнорування несуттєвих впливів;

-регуляція та контроль діяльності.

Види уваги: мимовільна; довільна; післядовільна.

Фактори привернення мимовільної уваги: новизна; інтенсивність.

Якості уваги: сконцентрованість; стійкість; обсяг; розподіл.

 

Другие работы

67679. Грановскийлекциипоисториипозднегосредневековья 303.89 KB
  Грановский был близким другом Герцена и Огарева; они сохранили воспоминания о нем о его мыслях и сомнениях о реальных чертах его живого и противоречивого характера. позволяли себе на лекциях посещаемых многими молодыми людьми говорить чтолибо противное духу правительства то это никак не могло бы остаться тайной. На характер курса несомненно влияло и то обстоятельство что само мировоззрение Грановского в это время становится более противоречивым; в своих лекциях он все чаще подчеркивал необходимость мирных путей разрешения...
67680. Формирование объема работ в индивидуальном строительстве 48.03 KB
  3 Сущность измерители и показатели объема производства работ.2 Факторы влияющие на объем строительных работ.11 Влияние объема строительных работ на экономические показатели предприятия.4 Методика формирования объема строительных работ.
67681. Цели и задачи регионального научно - технологического развития 7.13 KB
  активностью: Республика Карелия республика Коми республика Саха Якутия Архангельская обл. Магаданская обл. Пермская обл. Сахалинская обл.
67682. Пластинчатый конвеер 368.54 KB
  Арк. Арк. Арк. Арк.
67683. Политико - философские идеи стоиков 6.37 KB
  Стоики явились продолжателями платоновскоаристотелевской линии в философии. Вслед за Аристотелем стоики утверждали что общественные установления и государство коренятся в природе что человек от природы склонен к общению. Отражая изменения в государственной жизни современного им общества стоики истолковали эти положения Аристотеля расширительно. Доводя до предела эту мысль навеянную идеями Платона и Аристотеля стоики заявляли что добродетельный человек не остановится перед тем чтобы принести себя в жертву государству.
67684. ассортим пром предпр 132.17 KB
  1 Понятие об ассортименте товаров. Его виды Ассортимент товаров рассматривается во взаимосвязи с личными и общественными потребностями населения. До настоящего времени не сформировалось единого определения категории ассортимент товаров. Некоторые авторы рассматривают ассортимент как номенклатуру или перечень товаров другие как их подбор или набор третьи как их совокупность.
67685. Вирусология Шпора 965.45 KB
  Здатність специфічно з’єднуватись з утвореними антитілами Застосування серологічних методів при лабораторній діагностиці вірусних захворювань особливо коли виділення вірусу неможливе або ускладнене і потребує багато часу коли віруси не викликають змін в культурі клітин і не розмножуються в ній не здатні викликати експериментальну інфекцію у лабораторних тварин. Антитіла поліклональні та моноклональні Умови реакції між АТ та АГ яка відбувається in vitro : необхідність електролітів оптимальним є ізотонічний розчин з рН близьким...
67686. систем индийской философии biblioteka - rusnarodru 67.42 KB
  В Вайшешика гуна имеет отношение к качеству тогда как в Санкхье этот термин используется чтобы обозначить существенную характеристику Пракрити природы. Капила описал следующие темы: – теория следствия: – пракрити – бессознательный принцип: – пуруша – сознательный принцип: – эволюция мира: – освобождение: – теория познания. Вместо Него – Пуруша и пракрити. Пракрити – бессознательный принцип.
67687. Инвестиции тема 455.39 KB
  Основы формирования портфеля ценных бумаг.Управление и оценка эффективности портфеля ценных бумаг. Задачи в рамках поставленной цели таковы: рассмотреть основы формирования портфеля ценных бумаг; изучить этапы формирования и виды инвестиционных портфелей; изучить принципы управления и оценки эффективности портфеля ценных бумаг; показать современный фондовый рынок России и его проблемы 1. Основы формирования портфеля ценных бумаг.
загрузка...