3090

Поняття про увагу

Доклад

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого. Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по-різному. Прибічники волюнтаристської теорії вбачають її сутність виключно у волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена вольовою діяльністю; інші вважають, що у проявах уваги провідну роль відіграють почуття, хоча довільна увага виявляється всупереч почуттям. Оскільки в увазі виявляється ставлення особистості до об’єкта, на який спрямована свідомість, то...

2013-07-18

3.93 KB

0 чел.

Поняття про увагу

Увага — це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості та зосередженості свідомості на значущих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях при одночасному відволіканні від інших.

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого.

Увагу викликають не лише зовнішні подразники, а й здатність людини довільно спрямовувати її на ті чи інші об’єкти. Цю здатність називають уважністю. Вона є характерологічною властивістю особистості, завдяки якій людина володіє власною увагою, а тому своєчасно й активно зосереджується, керує нею. Недостатній розвиток уважності виявляється в розсіяності та відволіканні, нездатності без зовнішніх спонук спрямовувати й підтримувати свою увагу у процесі діяльності внутрішніми засобами.

Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по-різному.

Прибічники волюнтаристської теорії вбачають її сутність виключно у волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена вольовою діяльністю; інші вважають, що у проявах уваги провідну роль відіграють почуття, хоча довільна увага виявляється всупереч почуттям.

Оскільки в увазі виявляється ставлення особистості до об’єкта, на який спрямована свідомість, то значущість предметів, явищ для людини відіграє велику роль при зосередженні на них уваги. Саме цим пояснюється те, що людина, зосередившись на якомусь об’єкті, не звертає уваги навіть на сильні подразники, які не стосуються того, чим вона займається, або не мають для людини будь-якого значення. Усе, що переживає особистість як значуще для неї, стає предметом її уваги.

Функції уваги:

-добір значущих впливів, що відповідає потребам певної діяльності;

-ігнорування несуттєвих впливів;

-регуляція та контроль діяльності.

Види уваги: мимовільна; довільна; післядовільна.

Фактори привернення мимовільної уваги: новизна; інтенсивність.

Якості уваги: сконцентрованість; стійкість; обсяг; розподіл.

 

Другие работы

69082. Психология общения 25.39 KB
  Понятие виды и функции общения . Роль восприятия в процессе общения. Понятие виды и функции общения Между общением и деятельностью как видами человеческой активности существуют различия. Итогом общения становится взаимное влияние людей друг на друга.
69083. Зовн політика Франція 65.64 KB
  Приєднання Франції до плану Маршалла. Вихід Франції з військової організації НАТО. Поперше вона передбачала виведення американських та канадських баз розташованих у Франції. Непокоїло питання чи Франція не обере нейтралістську позицію або навіть не перейде на бік СРСР Тим часом 14 союзників Франції поводились неоднаково.
69084. PR в среднем и малом бизнесе 50.79 KB
  Теоретическая модель PR в ресторанном бизнесе На наш взгляд в основе PR стратегий любого ресторана прежде всего лежит его имидж или концепция поэтому PR средства варьируются от одного типа ресторана к другому однако общую теоретическую модель можно представить следующим образом: ТИП РЕСТОРАНА Средства установления связей с общественностью передача информации работа с прессой и СМИ реклама и интернет РR акции Влияние на общественное мнение убеждение клиентов ...
69085. Мапельман ВМ Пенькова ЕМ История философии 157.25 KB
  История философии Учебное пособие для вузов Предисловие Философия один из древнейших способов постижения мира и определения личностью своего места в нем.Курс философии в современных высших учебных заведениях в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами знакомит учащихся с двумя вариантами подхода к постижению основных философских вопросов: историкокультурным и предметносистемным.Предлагаемое учебное пособие создавалось в надежде помочь учащимся овладеть базовыми знаниями по философии выработать и закрепить...
69086. БЖД реф оконч 21.89 KB
  19 Введение Безопасность жизнедеятельности наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания. Жизнедеятельность это повседневная деятельность и отдых способ существования человека. Жизнедеятельность человека протекает в постоянном контакте со средой обитания окружающими предметами людьми. Среда обитания может оказывать благотворное или неблагоприятное влияние на состояние здоровья человека его самочувствие и работоспособность.
69087. Урок 59 Відокремлені прикладки 167.26 KB
  Виділити відокремлені прикладки. Алгоритм характеристики відокремленої прикладки Дослідженнятрансформація Подані речення трансформувати так щоб виділені компоненти виступали в ролі відокремленої прикладки. Виділити відокремлені прикладки.
69088. Злочин та його ознаки 3.72 KB
  Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння дія або бездіяльність вчинене суб'єктом злочину. Три ознаки злочину: суспільна небезпечність діяння винність і передбаченість діяння в законі про кримінальну відповідальність. Суспільна небезпечність як матеріальна ознака злочину полягає в тому що діяння або заподіює шкоду відносинам які охороняються кримінальним законом або містить у собі реальну можливість заподіяння такої шкоди.
69089. Физиология сна 20.22 KB
  Изучая явления происходящие в организме во время сна было установлено его благотворное влияние. Экспериментально был доказано что во время сна организм не замирает а восстанавливается после длительного бодрствования. Во время сна дыхание человека становиться более глубоким и редким медленнее бьется сердце. Только мозг во время сна пользуется относительным покоем.
69090. ЮНГ К психологии восточной медитации 22.48 KB
  Наша религиозная практика заключается в молитве почитании превознесении; главнейшим упражнением индийца является йога погружение в состояние которое мы назвали бы бессознательным но которое сам он полагает состоянием наивысшего сознания. Одним из них является Амитабха LБудда заходящего солнца несравненного света властитель Сукхавати земли блаженства. Он является протектором нашего нынешнего мирового цикла а Шакьямуни исторический Будда является его учителем. Как было сказано выше Амитабха является также подателем воды бессмертия.
загрузка...