3090

Поняття про увагу

Доклад

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого. Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по-різному. Прибічники волюнтаристської теорії вбачають її сутність виключно у волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена вольовою діяльністю; інші вважають, що у проявах уваги провідну роль відіграють почуття, хоча довільна увага виявляється всупереч почуттям. Оскільки в увазі виявляється ставлення особистості до об’єкта, на який спрямована свідомість, то...

2013-07-18

3.93 KB

0 чел.


Чтобы скачать работу - расскажи о ней в социальной сети с помощью кнопок.

Поняття про увагу

Увага — це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості та зосередженості свідомості на значущих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях при одночасному відволіканні від інших.

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого.

Увагу викликають не лише зовнішні подразники, а й здатність людини довільно спрямовувати її на ті чи інші об’єкти. Цю здатність називають уважністю. Вона є характерологічною властивістю особистості, завдяки якій людина володіє власною увагою, а тому своєчасно й активно зосереджується, керує нею. Недостатній розвиток уважності виявляється в розсіяності та відволіканні, нездатності без зовнішніх спонук спрямовувати й підтримувати свою увагу у процесі діяльності внутрішніми засобами.

Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по-різному.

Прибічники волюнтаристської теорії вбачають її сутність виключно у волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена вольовою діяльністю; інші вважають, що у проявах уваги провідну роль відіграють почуття, хоча довільна увага виявляється всупереч почуттям.

Оскільки в увазі виявляється ставлення особистості до об’єкта, на який спрямована свідомість, то значущість предметів, явищ для людини відіграє велику роль при зосередженні на них уваги. Саме цим пояснюється те, що людина, зосередившись на якомусь об’єкті, не звертає уваги навіть на сильні подразники, які не стосуються того, чим вона займається, або не мають для людини будь-якого значення. Усе, що переживає особистість як значуще для неї, стає предметом її уваги.

Функції уваги:

-добір значущих впливів, що відповідає потребам певної діяльності;

-ігнорування несуттєвих впливів;

-регуляція та контроль діяльності.

Види уваги: мимовільна; довільна; післядовільна.

Фактори привернення мимовільної уваги: новизна; інтенсивність.

Якості уваги: сконцентрованість; стійкість; обсяг; розподіл.

 

Другие работы

36310. Анализ развития банковской системы России и перспективы её совершенствования 62.59 KB
  Теоретические основы функционирования банковской системы России. Сущность и принципы организации банковской системы России. Основные цели деятельности функции и операции Банка России. Анализ развития банковской системы России и перспективы её совершенствования.
36311. «Серебряный век» русской поэзии. Историко-культурная ситуация в России конца ХIХ начала ХХ в.в. 14.89 KB
  Обучающая цель: дать представление общественноисторической обстановки начала ХХ века под влиянием которой в России сформировались новое искусство и литература. Вид урока: урок – лекция с элементами беседы Межпредметная связь: История России конец ХIХ начала ХХ века Культурология Обществознание Русский язык. Повторение ранее изученного Достижения XIX века реализм как основной метод литературы и живописи XIX века. Магическое действие перехода от одного века к другому.
36312. Организация и структурирование информации. Проектирование баз данныхе информации. 16.78 KB
  Проектирование баз данных. Примером может служить экономическая информационная система для обеспечения этих систем Формальноструктурированное информационное пространство характеризуется существенным преобладанием описания информационных образований в котором определены не только информационные структуры а также связи между ними и алгоритмы получения любого элемента данных. Машинноструктурированное информационное пространство – это то в котором описаны все информационные образования в том числе формы входных данных выходных документов и...
36313. Устройство светового микроскопа и правила работы с ним 246.83 KB
  Разрешающая способность и увеличение не одно и тоже. Можно получить большое увеличение но не улучшить его разрешение. Под полезным понимают такое увеличение наблюдаемого объекта при котором можно выявить новые детали его строения. Бесполезное это увеличение при котором увеличивая объект в сотни и более раз нельзя обнаружить новых деталей строения.
36314. Кестелік процессор MS Excel. Мәліметтерді енгізу және редакциялау. Ұяшықтың адресі 414 KB
  Ехсеl программасында құжат болып .хls кеңеймесі бар файл есептеледі. Бұл файлды Ехсеl-де жұмыс кітабы деп атайды. Жұмыс кітабы жұмыстық беттерден (лист1 немесе Sheet 1) тұрады. Бір құжат көлеміндегі беттер саны -255 болуы мүмкін. Жұмытық беттің 4 түрі кездеседі
36315. Аудит. КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ 51.16 KB
  Основні завдання: перевірка законності і правильності розподілу фінансових коштів держави і ведення бухгалтерського обліку; перевірка ефективності і цілеспрямованості використання державних коштів; перевірка правильності розрахунку і сплати податків. Документальний контроль складається у встановленні вірогідності і законності операцій за даними первинної документації облікових регістрів і звітності у яких вона була відображена в бухгалтерському внутрішньогосподарському і статистичному обліку. Аудит – це незалежна експертиза стану...
36316. Скрипты в MATLAB 65.3 KB
  Содержание скрипта: присваиваем переменной N номер варианта N=7; создаем матрицу состоящую из случайных значений равномерно распределенных на интервале 1;1 =12rnd55; организуем отображение матрицы в командном окне disp; организуем отображение ceilN 2 dispceilN 2; создаем логическую матрицу L значения истина которой соответствуют элементам матрицы меньшим по модулю 05 L=bs 0.5; организуем отображение матрицы L dispL; создаем матрицу S состоящую из элементов соответствующих знакам элементов матрицы S=sign;...
36317. Надшахтные копры 167.07 KB
  В копрах станкового типа на станок через головку передается часть усилий от натяжения подвесных канатов т. станок является несущей конструкцией в составе пространственного каркаса копра. В копрах над вентиляционными стволами станок должен быть герметически закрыт для чего каркас станка обшивается листовой сталью. Укосина наклонный элемент обычно расположенный со стороны подъемной машины обеспечивает устойчивость копра.
загрузка...