3090

Поняття про увагу

Доклад

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого. Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по-різному. Прибічники волюнтаристської теорії вбачають її сутність виключно у волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена вольовою діяльністю; інші вважають, що у проявах уваги провідну роль відіграють почуття, хоча довільна увага виявляється всупереч почуттям. Оскільки в увазі виявляється ставлення особистості до об’єкта, на який спрямована свідомість, то...

2013-07-18

3.93 KB

0 чел.

Поняття про увагу

Увага — це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості та зосередженості свідомості на значущих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях при одночасному відволіканні від інших.

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого.

Увагу викликають не лише зовнішні подразники, а й здатність людини довільно спрямовувати її на ті чи інші об’єкти. Цю здатність називають уважністю. Вона є характерологічною властивістю особистості, завдяки якій людина володіє власною увагою, а тому своєчасно й активно зосереджується, керує нею. Недостатній розвиток уважності виявляється в розсіяності та відволіканні, нездатності без зовнішніх спонук спрямовувати й підтримувати свою увагу у процесі діяльності внутрішніми засобами.

Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по-різному.

Прибічники волюнтаристської теорії вбачають її сутність виключно у волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена вольовою діяльністю; інші вважають, що у проявах уваги провідну роль відіграють почуття, хоча довільна увага виявляється всупереч почуттям.

Оскільки в увазі виявляється ставлення особистості до об’єкта, на який спрямована свідомість, то значущість предметів, явищ для людини відіграє велику роль при зосередженні на них уваги. Саме цим пояснюється те, що людина, зосередившись на якомусь об’єкті, не звертає уваги навіть на сильні подразники, які не стосуються того, чим вона займається, або не мають для людини будь-якого значення. Усе, що переживає особистість як значуще для неї, стає предметом її уваги.

Функції уваги:

-добір значущих впливів, що відповідає потребам певної діяльності;

-ігнорування несуттєвих впливів;

-регуляція та контроль діяльності.

Види уваги: мимовільна; довільна; післядовільна.

Фактори привернення мимовільної уваги: новизна; інтенсивність.

Якості уваги: сконцентрованість; стійкість; обсяг; розподіл.

 

Другие работы

27670. Реферат Эпидемический анализ, хронической патологии 16.32 KB
  1992 1а тубинфицированность 3 Бондаренко Р. 1992 1а тубинфицированность 5 Гагиев С. 1992 1а тубинфицированность 6 Шеварнадзе Л. 1992 1а тубинфицированность 7 Джиоева А.
27671. Реферат Выразительность речи 21.72 KB
  Основные условия выразительности речи человека [4] 3. Эффект зависит от степени выразительности речи. Данная работа посвящена изучению выразительности речи и её источникам в художественной речи. Работа преследует цель исследовать выразительность как совокупность особенностей речевой структуры и изучить пути воздействия источников выразительности в художественной речи.
27672. Реферат Орден Иисуса и Игнатий Лойол 19.22 KB
  Основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола: жизнь Лойолы до обретения веры; рыцарь св. Девы Марии; проповедник Лойола. Основателем ордена иезуитов был испанский дворянин Игнатий Лойола.
27673. Реферат Атлантида Платона и Атлантида современности 26.94 KB
  Платон. Платон рдился 27 мая 427 года до н. Платоном его назвал учитель гимнастикичто значит широкоплечий.
27674. Курсовая Программирование на Visual Basic 24.69 KB
  Select For i = 1 To 12 For p = 1 To 3 ceni p = Cells3 i 1 p Next p Next i For i = 1 To 12 For j = 1 To 3 kolli j = Cells3 i 4 j Next j Next i Sheets Результат .Select Cells1 1 = Количество проданных книг Cells2 1 = Наименование Cells2 2 = Стоимость Cells2 5 = Количество Cells3 2 = 1 мес Cells3 3 = 2 мес Cells3 4 = 3 мес Cells3 5 = 1 мес Cells3 6 = 2 мес Cells3 7 = 3мес Cells4 1 = Биология пособие Cells5 1 = Вилла Белый конь Cells6 1 = Властелин колец ч.1 Cells7...
27675. Сочинение История создания памятника Пушкину 7.12 KB
  История создания памятника занимает длительный период. Идея создания памятника Александру Сергеевичу Пушкину возникла сразу же после его смерти в 1837 году. Но в эти годы нельзя было и думать о создании памятника поэту ведь до сего момента их ставили только государственным деятелям.
27676. Реферат Кейнсианство 27.26 KB
  Кроме вопросов денежного обращения Кейнс разрабатывает здесь основы теории занятости и национального дохода выдвигая на первый план проблему экономической нестабильности и намечает принципиально новый подход к ней по средствам анализа соотношения между инвестициями и c6epежениями. Тем не менее критика закона рынков Сея привела Кейнса к важному выводу: объем производства национального дохода а также его динамика определяются непосредственно не факторами предложения размерами применяемого труда капитала их производительностью а...
загрузка...